Ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ρευστών. Αποτελέσματα δοκιμών αξιοπιστίας ένδεκα συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.3

Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές αξιοπιστίας σε ένδεκα συλλέκτες της Ελληνικής αγοράς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.3. Στην εργασία αυτή γίνεται επισκόπηση των κυριότερων αποτελεσμάτων. Ήδη η βιομηχανία αξιοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών για βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας των συλλεκτών όσο και της διάρκειας ζωής των, ενώ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ορισμένα σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παφύλιας Θ., Τσώνης Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ