Ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ρευστών. Αποτελέσματα μετρήσεων απόδοσης δέκα πέντε συλλεκτών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.1+2

Οι μετρήσεις έγιναν στο Εργαστήριο Ηλιακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με υπεύθυνο τον κ. Β. Μπελεσιώτη, ενώ η χρηματοδότηση των μετρήσεων έγινε από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος VALOREN. Έχουν γίνει μετρήσεις Θερμικής απόδοσης σε δέκα πέντε συλλέκτες της Ελληνικής αγοράς σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παφύλιας Θ., Τσώνης Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ