Μέτρηση στιγμιαίου βαθμού απόδοσης αεροσυλλέκτη

Στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μετρήθηκε ο στιγμιαίος βαθμός απόδοσης ενός αεροσυλλέκτη. Οι προδιαγραφές της μεθόδου της μέτρησης καθώς και των απαραίτητων οργάνων καθορίστηκαν από την ευρωπαϊκή επιτροπή European Solar Collector and Systems Group at ISPRA. Αυτή δε η μέθοδος θεωρείται από την ISO για τη δημιουργία διεθνούς προτύπου. Βάσει αυτών των προδιαγραφών σχεδιάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τριανταφύλλης Ι.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ