Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στο σχεδιασμό ηλιακών συλλεκτών

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, δίνεται ένα δείγμα εφαρμογής των δυνατοτήτων των τεχνικών της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σχεδιασμό Ηλιακών Συλλεκτών. Κρiνεται σκόπιμη η διάδοση της συσσωρευμένης εμπειρίας, τόσο των ερευνητικών φορέων όσο και των κατασκευαστών, σχεδιασμού συστημάτων θέρμανσης νερού με ηλιακή ενέργεια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται η δυνατότητ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παντελιού Σοφία, Δέντσορας Α., Δασκαλόπουλος Ε.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ