Θερμική απόδοση ηλιακών συλλεκτών με υγρο. Αποτελέσματα δοκιμών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δοκιμών Θερμικής απόδοσης 30 ηλιακών συλλεκτών που έγιναν στο Εργ. Ηλιακών Συλλεκτών και Συστημάτων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.0ι μέθοδοι δοκιμών ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 388.1+2.0ι δοκιμές αφορούν ηλιακούς συλλέκτες ελληνικής κατασκευής με κάλυμμα μεταλλικό απορροφητήρα και με υγρό μεταφοράς Θερμότητας το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νίκου Β., Μπελεσιώτης Β.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ