Παραπομπή APA

Μπελεσιώτης Β. (1992). Ανάπτυξη ηλιακού συλλέκτη νερού - αέρα - Αποτελέσματα δοκιμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Μπελεσιώτης Β. Ανάπτυξη ηλιακού συλλέκτη νερού - αέρα - Αποτελέσματα δοκιμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Μπελεσιώτης Β. Ανάπτυξη ηλιακού συλλέκτη νερού - αέρα - Αποτελέσματα δοκιμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.