Σύγκριση της θερμικής συμπεριφοράς επίπεδων ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων σε συστήματα του ηλιακού χωριού της Λυκόβρυσης

Στην εργασία αυτή περιγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα από την λειτουργία πέντε διαφορετικών τύπων επίπεδων ηλιακών συλλεκτών (ΒΡ-CALPAK, SIEMENS, STIEBEL-ELTRON, SET και THERMOSOLAR). Οι συγκεκριμένοι συλλέκτες είναι εγκατεστημένοι σε δύο ηλιακά συστήματα θέρμανσης χώρου και ζεστού νερού οικιακής χρήσης της περιοχής "Ε" (κτίρια UEB και UEC) του Η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοφορίδης Α., Σωτηρόπουλος Β.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ