Θερμική ανάλυση του φαινομένου αλλαγής φάσης (σε σώματα σφαιρικής γεωμετρίας)

Για την μελέτη συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας σε υλικά που αλλάζουν φάση (Phase change materials, PCM) μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μοντέλα που προσομοιώνουν αυτή τη φυσική διεργασία. Εξετάζουμε την αλλαγή φάσης υλικού με καθορισμένο και σαφές σημείο τήξης (ή πήξης) που βρίσκεται σε σφαιρική κάψουλα γύρω από την οποία βρίσκεται το ρευστό μεταφοράς Θ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοφορίδης Αναστάσιος, Βαρσαμίδης Κ., Σωτηρόπουλος Β.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ