Παραπομπή APA

Χριστοφορίδης Αναστάσιος. (1992). Δυναμική θερμική συμπεριφορά αποθήκης θερμοτητας σε στρώμα υλικών που αλλάζουν φάση (P.C.M.). Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Χριστοφορίδης Αναστάσιος. Δυναμική θερμική συμπεριφορά αποθήκης θερμοτητας σε στρώμα υλικών που αλλάζουν φάση (P.C.M.). Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Χριστοφορίδης Αναστάσιος. Δυναμική θερμική συμπεριφορά αποθήκης θερμοτητας σε στρώμα υλικών που αλλάζουν φάση (P.C.M.). Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.