Δυναμική θερμική συμπεριφορά αποθήκης θερμοτητας σε στρώμα υλικών που αλλάζουν φάση (P.C.M.)

Στην εργασία αυτή αναλύεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της δυναμικής θερμικής συμπεριφοράς μιας αποθήκης λανθάνουσας Θερμότητας, η οποία έχει τη μορφή ενός στρώματος συσσωρευμένων υλικών. Η αποθήκη είναι μία πολύ καλά μονωμένη δεξαμενή, γεμάτη με σφαίρες ενός υλικού που αλλάζει φάση (Phase Change Material, PCM, π.χ. παραφίνη, ένυδρο άλας κλπ). Το μοντέλο της θ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοφορίδης Αναστάσιος, Χρυσαφίδης Β., Σωτηρόπουλος Β.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.520-527 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.527
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Περίληψη:Στην εργασία αυτή αναλύεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της δυναμικής θερμικής συμπεριφοράς μιας αποθήκης λανθάνουσας Θερμότητας, η οποία έχει τη μορφή ενός στρώματος συσσωρευμένων υλικών. Η αποθήκη είναι μία πολύ καλά μονωμένη δεξαμενή, γεμάτη με σφαίρες ενός υλικού που αλλάζει φάση (Phase Change Material, PCM, π.χ. παραφίνη, ένυδρο άλας κλπ). Το μοντέλο της θερμικής συμπεριφοράς της αποθήκης αυτής περιγράφεται από τρεις εξισώσεις, μια για τον αέρα, μια για το πληρωτικό υλικό σε κάθε μονοφασική κατάσταση (στερεά-υγρή) και μια για την περιοχή αλλαγής φάσης, οι οποίες λύνονται με την μέθοδο fully implicit των πεπερασμένων διαφορών. Έγινε προσπά0εια ώστε να συμπεριληφθούν στις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν το φαινόμενο όροι, οι οποίοι αγνοούνται συνήθως κατά την αριθμητική επίλυση τέτοιων προβλημάτων από αντίστοιχες εργασίες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η αντιμετώπιση αυτή του προβλήματος είναι φανερό ότι προσεγγίζει περισσότερο το φυσικό φαινόμενο. Το πρόγραμμα προσομοίωσης αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων του συστήματος όπως η διάμετρος των σφαιρών, η παροχή, τα χαρακτηριστικά του πληρωτικού υλικού και η γεωμετρία του συστήματος αποθήκευσης Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεση του προγράμματος συμφωνούν με πειραματικές μετρήσεις που έχουν δημοσιευθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:621.402 - (Αποθήκευση θερμότητας:Θερμομηχανική)
660.28427 - (Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
620.11296 - (Θερμομονωτικα υλικα:Αντοχη υλικων)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)