Δραστηριότητες και προγράμματα της ΔΕΗ στις ήπιες μορφές ενέργειας

Στην εισήγηση αυτή συνοψίζονται οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες της Δ/νσεως Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ) της ΔΕΗ, στις Ηπιες Μορφές Ενέργειας. Αναφέρεται το ιστορικό των μέχρι σήμερα ενεργειών, τα υπό εκτέλεση προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ σε υψηλό ποσοστό και αναλύονται οι περαιτέρω στόχοι του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Επιχείρησης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καράγγελος Ι.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.3
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ