Παραπομπή APA

Πληγορόπουλος Π. (1992). Στοιχεία λειτουργίας Φ/Β σταθμού Αρκών. Αξιολόγηση λειτουργίας του. Μελλοντικές προοπτικές. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Πληγορόπουλος Π. Στοιχεία λειτουργίας Φ/Β σταθμού Αρκών. Αξιολόγηση λειτουργίας του. Μελλοντικές προοπτικές. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Πληγορόπουλος Π. Στοιχεία λειτουργίας Φ/Β σταθμού Αρκών. Αξιολόγηση λειτουργίας του. Μελλοντικές προοπτικές. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.