Παραπομπή APA

Καλαγκιά Ε. (1992). Μεμονωμένες Φ/Β μονάδες σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Καλαγκιά Ε. Μεμονωμένες Φ/Β μονάδες σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Καλαγκιά Ε. Μεμονωμένες Φ/Β μονάδες σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.