Μεμονωμένες Φ/Β μονάδες σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλαγκιά Ε., Πληγορόπουλος Π.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.2
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.70-77 : πίν., σχ.
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Κωδικός DEWEY:621.31244 - (Ηλιακή ενέργεια:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)
621.472 - (Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική)
333.79 - (Ηπιες μορφες ενεργειας:Οικονομια)
333.794 - (Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας:Οικονομία)
621.31213 - (Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
621.31244 - (Φωτοβολταϊκά στοιχεία:Ηλεκτρική ενέργεια)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)