Παραπομπή APA

Γαλανόπουλος Δ. (1992). Χαρτογράφηση γεωθερμικών ανωμαλιών με τη μαγνητοτελλουρική μέθοδο. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Γαλανόπουλος Δ. Χαρτογράφηση γεωθερμικών ανωμαλιών με τη μαγνητοτελλουρική μέθοδο. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Γαλανόπουλος Δ. Χαρτογράφηση γεωθερμικών ανωμαλιών με τη μαγνητοτελλουρική μέθοδο. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.