Παραπομπή APA

Γελεγένης Ι. Ι. (1992). Οικονομική ανάλυση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης οικισμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Γελεγένης Ι. Ι. Οικονομική ανάλυση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης οικισμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Γελεγένης Ι. Ι. Οικονομική ανάλυση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης οικισμών. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.