Παραπομπή APA

Κολιός Ν. (1992). Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας περιοχής Μαγγάνων - Ν.Ερασμίου Ξάνθης - Εφαρμογή των γεωθερμικών ρευστών στην καλλιέργεια σπαραγγιού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Κολιός Ν. Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας περιοχής Μαγγάνων - Ν.Ερασμίου Ξάνθης - Εφαρμογή των γεωθερμικών ρευστών στην καλλιέργεια σπαραγγιού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Κολιός Ν. Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας περιοχής Μαγγάνων - Ν.Ερασμίου Ξάνθης - Εφαρμογή των γεωθερμικών ρευστών στην καλλιέργεια σπαραγγιού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.