Παραπομπή APA

Καραγιάννης Α. (1992). Γεωθερμία και περιβάλλον - η διεθνής εμπειρία. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Καραγιάννης Α. Γεωθερμία και περιβάλλον - η διεθνής εμπειρία. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Παραπομπή MLA

Καραγιάννης Α. Γεωθερμία και περιβάλλον - η διεθνής εμπειρία. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.