Οι μελέτες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού Ο νέος ρόλος και το περιεχόμενό τους, κρίσιμα ζητήματα στην εκπόνηση, αποδοχή, έγκριση και εφαρμογή τους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πανταζής Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2003 : Αθήνα) : Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα / / ΤΕΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικές Μελέτες
Πολεοδομικές Μελέτες
Ρυθμιστικό Σχέδιο
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Οικιστική Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Αναθέσεις Μελετών
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1898