Παραπομπή APA

(2003). Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο): Πρακτικά διημερίδας. Αγρίνιο: ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας.

Παραπομπή Chicago Style

Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο): Πρακτικά διημερίδας. Αγρίνιο: ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας, 2003.

Παραπομπή MLA

Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο): Πρακτικά διημερίδας. Αγρίνιο: ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.