Περιγραφή τεκμηρίου:Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
Φυσική περιγραφή:290σ.
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Αιτωλοακαρνανίας
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)