Παραπομπή APA

(2003). Χωροταξία - Περιφερειακή ανάπτυξη - Τοπική αυτοδιοίκηση: Βιβλιογραφία. [Αθήνα]: ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης.

Παραπομπή Chicago Style

Χωροταξία - Περιφερειακή ανάπτυξη - Τοπική αυτοδιοίκηση: Βιβλιογραφία. [Αθήνα]: ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, 2003.

Παραπομπή MLA

Χωροταξία - Περιφερειακή ανάπτυξη - Τοπική αυτοδιοίκηση: Βιβλιογραφία. [Αθήνα]: ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.