Παραπομπή APA

Πανόπουλος Γεώργιος Δημ. (1999). Ασφάλεια στα τεχνικά έργα: συστηματικός έλεγχος ασφάλειας / μέθοδος "+2/-2" (2η.). Αθήνα: Ανωση.

Παραπομπή Chicago Style

Πανόπουλος Γεώργιος Δημ. Ασφάλεια στα τεχνικά έργα: συστηματικός έλεγχος ασφάλειας / μέθοδος "+2/-2". 2η. Αθήνα: Ανωση, 1999.

Παραπομπή MLA

Πανόπουλος Γεώργιος Δημ. Ασφάλεια στα τεχνικά έργα: συστηματικός έλεγχος ασφάλειας / μέθοδος "+2/-2". 2η. Αθήνα: Ανωση, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.