Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.271-276 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.276
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κωδικός DEWEY:333.7917 - (Κτίρια:Εξοικονόμηση ενέργειας)
721.0467 - (Βιοκλιματική αρχιτεκτονική:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)
697.92 - (Φυσικος αερισμος:Κτιρια)
721.0467 - (Παθητικά συστήματα:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)