Παραπομπή APA

Τσικαλουδάκη Αικατερίνη. (2002). Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού της στάθμης φωτισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Τσικαλουδάκη Αικατερίνη. Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού της στάθμης φωτισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2002.

Παραπομπή MLA

Τσικαλουδάκη Αικατερίνη. Ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού της στάθμης φωτισμού στο εξωτερικό περιβάλλον. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.