Σταθεροποίηση / στερεοποίηση τέφρας παραγόμενης από καύση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαραγκού Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Διαχείρισης & Τεχνολογίας Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ