Πειραματική διερεύνηση παλαιού τύπου κόμβων υπό σεισμική επίδραση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σώτσος Π., Τζάλλας Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ - Εργ. Σιδηροπαγους Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ