Ασαφής μοντελοποίηση των συγκεντρώσεων του όζοντος που μελετήθηκαν στο πείραμα PAUR II

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κελεκτσόγλου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ