Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (1986:Αθήνα) πρακτικά επιστημονικής συνάντησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Γραφείο Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Γραφείο Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου , 1992
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: 721.0288 Ι