Παραπομπή APA

(1992). Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (1986:Αθήνα): πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Αθήνα: Γραφείο Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Παραπομπή Chicago Style

Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (1986:Αθήνα): πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Αθήνα: Γραφείο Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, 1992.

Παραπομπή MLA

Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (1986:Αθήνα): πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Αθήνα: Γραφείο Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.