Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.401-410 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.410
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κωδικός DEWEY:621.472 - (Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική)
621.4022 - (Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική)
628.167 - (Αφαλάτωση:Υγειονομική μηχανική)
536.5028 - (Θερμοκρασια-Μετρησεις)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)