Παραπομπή APA

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος. (2002). Προκαταρκτική αξιολόγηση συστήματος ηλιακών συλλεκτών στη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος. Προκαταρκτική αξιολόγηση συστήματος ηλιακών συλλεκτών στη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2002.

Παραπομπή MLA

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος. Προκαταρκτική αξιολόγηση συστήματος ηλιακών συλλεκτών στη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.