Μελέτη της αλληλεπίδρασης πύργου στήριξης - πτερυγίων ανεμογεννήτριας

Η επίδραση του πύργου στήριξης ανεμογεννήτριας, οριζοντίου άξονα κατάντι τύπου ροής, στην αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας πειραματικής, κυρίως, μελέτης. Το πρόβλημα αφορά την περιοδική διέλευση των πτερυγίων από μια περιοχή με διαταραγμένη ροή και για τεχνικούς λόγους μελετήθηκε πειραματικά και 2-D η αντίστροφη κιν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καμπάνης Β., Σταπουντζής Ε., Γιαννακίδης Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ