Ανεμογεννήτριες και ηλεκτρονικά ισχύος

Στην εργασία αυτή θα γίνει παρουσίαση των διαφόρων τοπολογιών ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την εξομάλυνση των μεταβολών των μηχανικών ροπών και τη βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Θα γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπρατίτσης Μ., Τσιμπλοστεφανάκης Ε.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η