Συσχέτιση ταχύτητας ανέμου γειτονικών σταθμών με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Στην εργασία αυτή μελετάται η συσχέτιση της ταχύτητας του ανέμου μεταξύ γειτονικών μετρητικών σταθμών. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού, όπου εκτιμώντας επαρκή αριθμό μετρήσεων δύο περιοχών, να προσομοιώνεται η ταχύτητα του ανέμου μίας δεδομένης χρονικής στιγμής σε μία τοποθεσία γνωρίζοντας την τρέχουσα ταχύτητα του ανέμου σε μία άλλη γειτονική πε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπεχράκης Δ., Σπάρης Παναγιώτης Δ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η