Συγκόλληση με laser κατασκευαστικού χάλυβα και σύγκριση αυτής με συγκόλληση ηλεκτρονικής δέσμης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπεράτης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολ. Σχ. - Τμ. ΜΜ Βιομηχανίας - Εργ. Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Βόλος , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 672.52 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη