Οικονομικο-τεχνική διερεύνηση δυνατοτήτων ηλεκτροπαραγωγής με συμπαραγωγική χρήση γεωθερμικών ρευστών χαμηλής - μέσης ενθαλπίας

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μέρος της ενεργειακής κληρονομιάς του πλανήτη, ενώ τα πεδία υψηλής ενθαλπίας είναι εν δυνάμει πηγές ηλεκτροπαραγωγής με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Αντίστοιχα, τα πεδία μέσης και χαμηλής ενθαλπίας παρουσιάζουν χαμηλής αποδοτικότητας παραγωγή με αποτέλεσμα να μένουν συχνά ανεκμετάλλευτα, ακόμα και αν διαθέτουν γεωθερμικούς ταμιευτή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλδέλλης Ιωάννης Κ., Αράπης Α., Κωνσταντινίδης Π.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η