Συσχέτιση των περιοχών ροής σε γεωθερμικές γεωτρήσεις με επιτόπιες μετρήσεις του ρυθμού ροής των ρευστών

Στην παρούσα εργασία αναλύονται αρχικά οι διάφορες περιοχές ροής που απαντώνται στις γεωθερμικές γεωτρήσεις χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σχέσεις για τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης στη γεώτρηση. Η πτώση πίεσης αποτελεί σημαντική παράμετρο στην άντληση του γεωθερμικού ρευστού. Εν συνεχεία παρουσιάζονται μετρήσεις της ταχύτητας του γεωθ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ανδρίτσος Ν., Καρυδάκης Γ., Διαμαντής Ι., Παπακωνσταντίνου Κ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η