Απασχόληση και κατάρτιση των γυναικών μηχανικών συνοπτική παρουσίαση της έρευνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κόκλα Θ., Αθήνη Ελευθερία, Βίχερτ Α., Μιγάδη Σ.
Συλλογικό Έργο: ΕΔΕΜ, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Όνομα μέρους:Έρευνα για τις γυναίκες μηχανικούς στις επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν διπλωματούχους μηχανικούς
Έρευνα στους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
Υποέρευνα ΙΙ
Λέξη-Κλειδί:Γυναίκες Μηχανικοί
Απασχόληση
Επαγγελματικά Θέματα
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1928
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available