Η επίδραση της χωρητικότητας ταμιευτήρα στην ενεργειακή απόδοση μικρού υδροηλεκτρικού έργου

Τα μικρά Υδροηλεκτρικά Εργα (ΥΗΕ) σχεδιάζονται και κατασκευάζονται συνήθως χωρίς την πρόβλεψη ανάντι ταμιευτήρα, κυρίως για λόγους μείωσης του κόστους. Ανάντι του φράγματος ή του υπερχειλιστή διαμορφώνεται μία λεκάνη, πολύ μικρής χωρητικότητας, η οποία εξασφαλίζει τις καλές υδραυλικές συνθήκες της ροής στην υδροληψία. Με την διαμόρφωση ενός ανάντι ταμιευτήρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαντώνης Δημήτριος
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η