Ενημερωτικός οδηγός για την υλοποίηση επενδύσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπ.Οικονομικών, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών , 2002
Όνομα μέρους:Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - καινοτομία των ΜΜΕ στην μεταποίηση (θεματική ενότητα 1)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - στον τουρισμό (θεματική ενότητα 2)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.64209495 ΕΝΗ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη