Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή βιομάζας από βιολογική καλλιέργεια γλυκού σόργου (Sorghum bicolor (L.) Moench cv. Keller.)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πειραματικά δεδομένα για τον υπολογισμό της παραγόμενης βιομάζας από βιολογική καλλιέργεια γλυκού σόργου, Sorghum bicolor (L.) Moench. Μετρήθηκε η προσπίπτουσα ακτινοβολία κατά την διάρκεια ανάπτυξης της καλλιέργειας και η ημερήσια απόσβεση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στη φυτική κόμη. Επίσης μετρήθηκαν οι μεταβολές του δείκ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ασπρούδας Ν., Αγγελόπουλος Κ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.153-160 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.160
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Περίληψη:Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πειραματικά δεδομένα για τον υπολογισμό της παραγόμενης βιομάζας από βιολογική καλλιέργεια γλυκού σόργου, Sorghum bicolor (L.) Moench. Μετρήθηκε η προσπίπτουσα ακτινοβολία κατά την διάρκεια ανάπτυξης της καλλιέργειας και η ημερήσια απόσβεση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στη φυτική κόμη. Επίσης μετρήθηκαν οι μεταβολές του δείκτη φυλλικής επιφάνειας κατά την περίοδο της καλλιέργειας και ο αθροιζόμενος δείκτης φυλλικής επιφάνειας. Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας εμφανίζει μία μέγιστη τιμή 3.1, 97 ημέρες μετά την ανάδυση των φυτών. Με τη βοήθεια των παραπάνω παραμέτρων υπολογίστηκαν οι ημερήσιες μεταβολές του συντελεστή απόσβεσης k. Στη διάρκεια της ημέρας, οι τιμές του συντελεστή Α μειώνονται σταδιακά μέχρι μιας ελάχιστης τιμής (0.58) και στη συνέχεια αυξάνονται. Επίσης μετρήθηκαν οι μεταβολές της παραγόμενης βιομάζας κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών. Οι αποδόσεις της καλλιέργειας ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2 Kg ξηράς βιομάζας στελεχών ανά τετραγωνικό μέτρο καλλιεργούμενου εδάφους. Προσδιορίστηκε τέλος ο συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας (Radiation Use Efficiency, RUE). H κλίση της ευθείας συσχέτισης έδωσε τιμή στο RUE = 4.72 g/MJ. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:333.9539 - (Βιομάζα:Ενέργεια:Οικονομία)
333.953 - (Φυτομαζα:Ενεργεια:Οικονομια)
551.5271 - (Ηλιακη ακτινοβολια:Μετεωρολογια)
577.55 - (Βιοκαλλιέργειες:Οικολογία)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)