Αξιοποίηση του καπνόσπορου στην παραγωγή βιοντήζελ - Ιδιότητες του καπνέλαιου ως εναλλακτικό καύσιμο

Ο καπνόσπορος είναι ένα παραπροϊόν της καλλιέργειας των φύλλων καπνού. Πρόκειται για ελαιούχο σπόρο ο οποίος στην παρούσα μελέτη αξιολογείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως πιθανή πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντήζελ. Η εκχύλιση του καπνόσπορου κατέδειξε ότι περίπου το 38% του σπόρου είναι έλαιο. Με αέρια χρωματογραφία διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα λιπα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννέλος Π., Ζαννίκος Φανούριος, Στούρνας Σ., Λόης Ε., Αναστόπουλος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.177-185 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.182-183
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Περίληψη:Ο καπνόσπορος είναι ένα παραπροϊόν της καλλιέργειας των φύλλων καπνού. Πρόκειται για ελαιούχο σπόρο ο οποίος στην παρούσα μελέτη αξιολογείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως πιθανή πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντήζελ. Η εκχύλιση του καπνόσπορου κατέδειξε ότι περίπου το 38% του σπόρου είναι έλαιο. Με αέρια χρωματογραφία διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα λιπαρά οξέα στο καπνέλαιο είναι το λινελαϊκό (18:2), το ελαϊκό (18:1) και το παλμιτικό οξύ (16:0). Στην εργασία αυτή, εξετάσθηκαν οι φυσικοχημικές ιδιότητες του καπνελαίου ως καύσιμο και έγινε σύγκριση με τις αντίστοιχες ιδιότητες άλλων φυτικών ελαίων καθώς και με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το ντίζελ κίνησης. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό το μη εδώδιμο έλαιο συνδυάζει περιβαλλοντολογικά αλλά και οικονομικά οφέλη και θα μπορούσε να υποκαταστήσει ένα μέρος του πετρελαίου κίνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του σε εγχώριες ή τοπικές αγορές όπως είναι τα λεωφορεία (αστικά ή κοινοτικά) και τα τρακτέρ. Ακόμη θα πρέπει να τονισθεί ότι η αξιοποίηση των σπόρων του καπνού στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για το μέλλον της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:662.88 - (Βιομαζα:Καυσιμα)
333.953 - (Γεωργικα παραπροιοντα:Ενεργεια:Οικονομια)
333.9539 - (Βιομάζα:Ενέργεια:Οικονομία)
633.71 - (Καπνος:Γεωργια)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)