Αξιοποίηση του καπνόσπορου στην παραγωγή βιοντήζελ - Ιδιότητες του καπνέλαιου ως εναλλακτικό καύσιμο

Ο καπνόσπορος είναι ένα παραπροϊόν της καλλιέργειας των φύλλων καπνού. Πρόκειται για ελαιούχο σπόρο ο οποίος στην παρούσα μελέτη αξιολογείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως πιθανή πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντήζελ. Η εκχύλιση του καπνόσπορου κατέδειξε ότι περίπου το 38% του σπόρου είναι έλαιο. Με αέρια χρωματογραφία διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα λιπα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννέλος Π., Ζαννίκος Φανούριος, Στούρνας Σ., Λόης Ε., Αναστόπουλος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παρόμοια τεκμήρια