Η πιθανότητα παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα από βιομάζα - απορρίμματα, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αεριοποίησης και την διαδικασία παραγωγής αιθανόλης

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πιθανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η παραγωγή αιθανόλης ως καύσιμο κίνησης χρησιμοποιώντας δημοτικά και αστικά απορρίμματα ως πηγή ενέργειας. Προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, εφαρμόζεται η "μέθοδος της αεριοποίησης", ενώ για την παραγωγή αιθανόλης ως καύσιμο κίνησης, εφαρμόζεται η "...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακκάς Θανάσης Κ., Murphy J.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ. - Τμ. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - Εργ. Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η