Παραπομπή APA

(2001). Κοινοτική πρωτοβουλία Urban: υποπρόγραμμα 5 "Δυτική Θεσσαλονίκη". Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

Παραπομπή Chicago Style

Κοινοτική πρωτοβουλία Urban: υποπρόγραμμα 5 "Δυτική Θεσσαλονίκη". Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 2001.

Παραπομπή MLA

Κοινοτική πρωτοβουλία Urban: υποπρόγραμμα 5 "Δυτική Θεσσαλονίκη". Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.