Διερεύνηση της χρήσης ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών κατά την μηχανική ξήρανση αγροτικών προϊόντων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης των θερμικών απαιτήσεων ενός μηχανικού ξηραντηρίου θερμού αέρα υποβοηθούμενο ενεργειακά από σύστημα ηλιακών συλλεκτών. Αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχέσεις που συνδέουν τα ενεργειακά μεγέθη με τις συνθήκες ξήρανσης και τις χρονικές και ποιοτικές παραμέτρους λειτο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαμπαλής Σ., Μαθιουλάκης Ε., Μπελεσιώτης Β.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η