Προβλήματα από τη διασύνδεση ανεμογεννητριών σε ασθενή ενεργειακά συστήματα

Σ' αυτή την εργασία διερευνάται η δυναμική συμπεριφορά ενός ασθενούς δικτύου που περιέχει ανεμογεννήτρια. Το ασθενές δίκτυο εκτός από την ανεμογεννήτρια, η οποία αποτελείται από τον ανεμοκινητήρα, την ασύγχρονη γεννήτρια και το απαιτούμενο σύστημα ελέγχου στροφών στηριζόμενο στην τεχνική ρύθμισης του λόγου του ακροπτερυγίου, περιλαμβάνει ηλεκτροπαραγωγό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσιμπλοστεφανάκης Ε., Σαφάκας Α.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ