Φωτοβολταϊκό σύστημα 5ου Γυμνασίου Νίκαιας - Εκτιμήσεις, προοπτικές

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος στο 5° Γυμνάσιο Νίκαιας. Η εγκατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης δράσης του σχολείου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), της ενασχόλησης με θέματα που αφορούν τον ίδιο το σχολικό χώρο και της επίτευξης ουσιαστικής εμπλοκής πολλών αρμόδιων φορέων στο πρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μάναλης Π.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η