Ηλιακή ενέργεια πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών του Γυμνασίου Μελεσών

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας μας περιλαμβάνει, α) ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους κατοίκους της περιοχής μας. Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να δούμε κατά πόσο οι κάτοικοι ήταν ενημερωμένοι για τις ήπιες μορφές ενέργειας και ιδιαίτερα για την ηλιακή ενέργεια, β) Καταγραφή των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε τρία χωριά της περιοχής μας κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζανάκης Γ., Τζιώτης Σ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας Πρακτικά εθνικού συνεδρίου, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Πολ.Σχ. Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 2002
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (7o:2002:Πάτρα) . τ.2
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η